Wstęp do egzorcyzmowania demona intelektualizmu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym!
#neuropa #bekazkatoli #polska #religia #nauka
https://mobile.twitter.com/aoeureka/status/1189096736180101122