TL;DR – teza o bardzo wysokiej śmiertelności homoseksualistów z opisu tego znaleziska jest manipulacją, bo oparta jest na badaniu dotyczącym sytuacji sprzed 30 lat, kiedy nie znano skutecznych leków na HIV a do tego wykonano je w jednym mieście, które było w czołówce pod względem zgonów z powodu HIV w całej Kanadzie i była to tam wtedy główna przyczyna zgonu wśród młodych meżczyzn.

W wykopalisku znalazło się to znalezisko z artykułem sprzed 12 lat, w którego opisie można przeczytać, że:

Prawdopodobieństwo, że 20-letni homoseksualista lub biseksualista dożyje 65 roku życia wynosi tylko 32% w porównaniu z 78% prawdopodobieństwem dla ogólnej populacji mężczyzn.

Jakie są problemy z tym stwierdzeniem? Opiera się ono na badaniu modelującym wpływ HIV na śmiertelność [99], w którym użyto danych z lat 1987-1992, kiedy nie znano skutecznych leków przeciwko temu wirusowi (przypomnę, że choćby Freddie Merkury zmarł z powodu AIDS w 1991 roku):

Vital statistics data were obtained for a large Canadian urban centre from 1987 to 1992.

Do badania wybrano miasto mającą w tamtym okresie jedną z największych śmiertelność HIV w całej Kanadzie:

This urban centre (…) was selected because it is known to have a large gay and bisexual population andone of the highest rates of HIV/AIDS mortality of any Canadian city. In this city, HIV/AIDS is the leading cause of death in men between the ages of 25 and 39 years.

Kiedy zajrzy się do bibliografii artykułu ze znaleziska pod pozycją 99 jest napisane tak:

99 R. S. Hogg, S. A. Strathdee i inni, “Modeling the Impact of HIV Disease on Mortality in Gay and Bisexual Men” [“Model wpływu HIV na śmiertelność gejów i homoseksualistów”], International Journal of Epidemiology, 26(3): 657-661, s. 659 (1997). Nastąpił znaczny spadek liczby zgonów w wyniku zakażenia HIV po roku 1996. “Life Expectancy Hits New High in 2000; Mortality Declines for Several Leading Causes of Death” [“Szacowany wiek życia idzie dalej w górę w roku 2000; spada śmiertelność spowodowana kilku spośród głównych przyczyn zgonów”], Oświadczenie prasowe CDC, 10 października 2001, www.cdc.gov/nchs/releases/01news/mort2k.htm. Nie mniej jednak HIV jest wciąż poważnym czynnikiem powodujących skrócenie wieku życia u mężczyzn angażujących się w praktyki homoseksualne.

No proszę, już sam przypis mówi, że dane są nieaktualne i nastąpił „znaczy spadek zgonów po roku 1996”. Zresztą obrazuje to też wykres, który wstawiam pod tym znaleziskiem.

Dalej w artykule czytamy, że symulowana zwiększona względem hetero śmiertelność u gejów i bi brała się tylko z HIV/AIDS:

A demographic approach was used to simulate the impact of HIV/AIDS on the age-specific mortality and life expectancy of gay and bisexual men and all men in Vancouver for the period 1987 through 1992.

Ponadto założono a priori, że 95% zgonów HIV/AIDS w tym okresie to geje i biseksualiści:

Based on the current evidence of reported AIDS cases in gay and bisexual men in this centre, we estimated a priori that gay and bisexual men accounted for 95% of known deaths due to HIV/AIDS in this study period.

Podsumowując, twierdzenie z opisu ze znaleziska jest nieaktualne bo dotyczy okresu, kiedy nie znano skutecznych leków na HIV, do badania wybrano specjalnie miasto, w którym główną przyczyną zgonu meżczyzn było AIDS oraz założono z góry, że 95% zgonów z powodu AIDS to geje i bi. W świetle tego wszystkiego oczywiste jest, że przekładanie wyników tego badania na współczesną sytuację osób homo i biseksualnych nie ma żadnego sensu i wypisywanie takich danych w opisie znaleziska jest szkodliwą manipulacją.

Link do znaleziska z manipulacją w opisie: https://www.wykop.pl/link/5169687/zagrozenia-zdrowia-zwiazane-z-seksem-homoseksualnym/

#lgbt #medycyna #hiv #nauka #bekazprawakow #neuropa #4konserwy