Najwięksi kandydaci na ciemną materię ustępują pola swoim malutkim konkurentom.

Zachęcam dzisiaj do przejrzenia artykułu o aksjonach, hipotetycznych lekkich kandydatach na cząstki ciemnej materii – w przeciwieństwie do masywnych WIMP. Artykuł zawiera swego rodzaju teoretyczno-eskperymentalny rys historyczny aksjonu. Opisany w nim jest również eksperyment ADMX, który zajmuje się obecnie poszukiwaniem śladów rozpadu aksjonu.

Polecam.( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #astrofizyka #kosmologia #kosmos #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow