Europejczycy to jedna rodzina.
Na mapie przedstawione są języki rodziny indoeuropejskiej (na kolorowo) w swoich grupach językowych. Języki indoeuropejskie dawniej zwane były językami aryjskimi. Wszystkie te języki są ze sobą spokrewnione i pochodzą od jednego, wspólnego przodka- języka praindoeuropejskiego, którym niegdyś mówili wszyscy Europejczycy.
Tak więc np. polski jest krewnym hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego czy szwedzkiego itd.
Wg wielu językoznawców językiem, który zachował najwięcej z tego wspólnego przodka jest język litewski- należący do małej grupy języków bałtyckich.
Tylko nieliczne języki państwowe w Europie mają nie-indoeuropejskie pochodzenie i nie są spokrewnione z innymi językami europejskimi. Jedynymi ogólnopaństwowymi nie-indoeuropejskimi językami w Europie są:

-fiński, estoński i węgierski (języki rodziny uralskiej). Oprócz Finlandii, Estonii i Węgier języki uralskie używane są często na terenie środkowej Rosji- skąd pochodzą.

-turecki (język rodziny ałtajskiej, daleko spokrewniony z językami uralskimi w ramach ligi uralo-ałtajskiej)- języki ałtajskie ciągną się od tureckiego, przez kazachski, mongolski po języki środkowej Rosji, aż do najdalej na północ wysuniętych części Syberii

-maltański- język semicki- krewny hebrajskiego czy arabskiego.

Szara plama na tle Rumunii to mniejszość węgierska, powinno być też zaznaczenie ludów uralskich na terenie Rosji i Lapończyków w Skandynawii.

#jezykiobce #mapa #geografia #europa #historia #ciekawostki #swiat #nauka