Egzotyczny stan nadprzewodnictwa drzemiący w wyjątkowo silnym polu magnetycznym.

Tekst o kolejnej cegiełce dokładanej do zrozumienia zjawiska nadprzewodnictwa. Być może to nic rewolucyjnego, niemniej, badacze zaobserwowali, że pewnien rodzaj nadprzewodnika okazuje się mieć specyficzne właściwości jeśli przyłoży się do niego odpowiednie pole magnetyczne.

Polecam zainteresowanym. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #nadprzewodnictwo #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #ciekawostki #zainteresowania #liganauki #ligamozgow #qualitycontent