Polska jest krajem świeckim, wcale nie jesteśmy zacofani… ( ಠ_ಠ)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Figura_Jezusa_Chrystusa_Króla_Wszechświata
https://kopalniawiedzy.pl/neutrino-proton-rozpad-protonu-Hyper-Kamiokande-Super-Kamiokande-Japonia,31197

#czarnyhumor #nauka #fizyka #bekazkatoli #dzbanywiary #polska #japonia #ciemnota #sredniowiecze