Liście kilkunastu wybranych gatunków drzew, które wybarwiają się na czerwono jesienią.
#nauka #biologia #dendrologia #rosliny #drzewa #przyroda #las #ciekawostki #graphsandmaps